Välkommen

Verksamheten vid Bodensågen består av vidareförädling i egen regi och lego uppdrag. Vidareförädlingen består av torkning, justering, klyvning, hyvling och tryckimpregnering. Tryckimpregneringen utförs i en modern anläggning med uppsamling och recirkulation av allt spill. Uthyrning av lediga industri- och kontorslokaler sker genom Moråsen Fastighetsförvaltning.
 
 
 
För ytterligare information kontakta:

Ingemar Nilsson
Tel: 070 526 60 00

  Moråsen Fastighetsförvaltning


Copyright @ 2016 Bodensågen