En ledande aktör inom hyvling och tryckimpregnering.

Verksamheten vid Bodensågen består av vidareförädling i egen regi och legouppdrag. Vi levererar till kunder över hela Sverige.

Vi tillverkar produkter av högsta kvalité

Bodensågen AB är ett modernt företag med gamla anor. På sågverksområdet har träförädling bedrivits sedan 1950-talet. Sedan 2004, när såglinjen såldes, har vi specialiserat oss på hyvling och tryckimpregnering.

Vi producerar trall och reglar som vi säljer i eget namn på främst den nordiska marknaden.

Hyvling

Vi har stor erfarenhet av legohyvling och åtar oss uppdrag inom allt från trall och reglar till paneler.

Impregnering

Vi är certifierade för impregnering med medlet Wolmanit CX-8 WB, ett modernt impregneringsmedel fritt från borsyra.

Paketkapning

Vi utför även paketkapning. Vår Holtec svärdkap kapar hela virkespaket med god precision.

Kontaktuppgifter

Moråsvägen 2,
961 67 Boden